Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra København. 21. december 1921

Lykke på rejsen

[Telegram1]

Kbhavn 7 Ord indl. d. 21/12 1921 Kl. 1435

Søiberg Christians Mølle Hillerød

Til Lykke!
Pontoppidanerne

 
[1] i anledning af at Harry Søiberg fik det Anckerske legat på 4500 kr. at rejse for i seks måneder. tilbage