Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 6. december 1921

en Slags Fader for mig

Hillerød 6/12 - 1921

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak, fordi De vil se os paa Tirsdag i næste Uge! Men maatte vi ikke hellere komme om Torsdagen, da jeg har paataget mig at skrive forskelligt nu til Jul, og jeg frygter for ikke at kunne naa at blive færdig nu til Tirsdag! Hvis jeg ikke hører fra Dem, saa kommer vi om Torsdagen!

Ja, jeg havde den Glæde at træffe Deres to Sønner en Aften ude i Riddersalen – Hvor er Steffen blevet en pragtfuld Fyr! Baade af Legeme og af Sind. Jeg maatte flere Gange tænke paa Lykke Per – der hvor han springer af Vognen ude paa Strandvejen og løber afsted i Solskinnet og Varmen! Jeg gad vide, hvad der rører sig af Ideer og Tanker bag hans smukke høje Pande! Og saa vittig, skarp og klar som han er! Jeg tror aldrig, jeg har truffet en ung Mand, der synes saa vel udrustet som han!

Jeg er glad, fordi jeg er blevet Venner med dem begge – og jeg lod dem vide, at deres Far paa en Maade ogsaa havde været en Slags Fader for mig gennem mange Aar!

Med mange Hilsner fra os begge!

Deres hengivne
Harry Søiberg