Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Helsingør. 8. november 1918

Pengene som Gave

f.T. Helsingør.
8.11.18.

Kære Søiberg!

Jeg sender Dem her, hvad jeg i Øjeblikket kan disponere over uden selv at komme i Forlegenhed for Kontanter. Det er 200 Kr. Jeg håber, disse vil kunne hjælpe Dem over den forestående Rejsetid, og at Deres Forlægger vil tilstå Dem Resten af den Sum, De trænger til for igen at få Foden under eget Bord. Jeg forstår godt, at De har vanskeligt ved at slå Dem igennem. De skal derfor heller ikke tænke på at tilbagebetale 2 mig Pengene men give mig Lov til at sende Dem dem som Gave. Når jeg selv for Tiden har det lidt småt med Kontanter, ligger det i, at jeg i disse Dage i Anledning af Nobelprisen har fået præsenteret en Regning på Statsskat, der lyder på over 4000 Kr. Min kommu[na]le Skat vil i År blive på en lignende Sum. Dertil kommer så Ekstraskatterne, så jeg regner med, at mine Skatter iår kommer til at beløbe sig til c. 10 Tusinde Kr, endda jeg – forhåbenlig – bliver fritaget for Merindtægtsskatten. I modsat Fald kommer jeg op på det dobbelte eller mere!

Jeg glæder mig til Deres nye 3 Bog1 og lykønsker Dem til dens Fuldendelse. Ligeledes lykønsker jeg Dem til Deres nye Hjem i Hillerød. Selv har jeg ikke været så heldig at finde nogen Bolig. I Øjeblikket er jeg derfor Gæst hos en gammel Ven i Helsingør.

Venlige Hilsner til Dem selv og Deres Frue.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: Lyset, 1918, anden del af trilogien De Levendes Land. tilbage