Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Snekkersten. 30. oktober 1916

han har både Øje og Øre

Snekkersten.
30.10.16.1

Kære Søiberg!

Til Lykke med Bogens2 Fuldendelse!

Den Ven, jeg har omtalt for Dem, er Ingeniør, cand. polyt. P.N. Holst, der i hvert Fald indtil fornylig boede Enghavevej 694. Men De kan jo se efter i Vejviseren. Jeg skriver samtidig et Par Ord til ham, for at han kan være forberedt, når De søger ham.

Kan De opnå, at han læser Korrektur på Deres Bog, er De godt hjulpen. Han har både Øje og Øre. Det sidste har han bl.a. vist ved en fortræffelig Oversættelse af Heines "Nordsee", som han i Efteråret har udgivet hos Gyldendal. Venlig Hilsen

Deres hengv.
H. Pontoppidan

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. Harry Søiberg. / Rungsted."; poststemplet "Snekkersten 31.10.16 6-8 F" og "Rungsted 31.10.16 10-1 E". tilbage
[2] første bind, Foran Livets Port, af trilogien De levendes Land (1916-20). tilbage