Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Halls Allé 13. 10. november 1909

Deres Indtryk interesserede mig

Halls Alle 13
10/11 09.

Kære Hr. Harry Søiberg!

Jeg har fået at vide, at De er her i Byen, men Deres Adresse har jeg ikke kunnet få opsporet, og jeg vilde dog gerne se Dem og mundtlig takke Dem for Deres sidste Brev fra Kandestederne og tale med Dem om de Indtryk, De deri berørte. De interesserede mig meget, og jeg var rørt over den Fortrolighed, De viste mig. Men jeg vidste jo ikke, hvor De var draget hen, og kunde derfor 2 ikke svare. Nu må De give et lille Kny fra Dem, så skal De høre mere fra mig.

Jeg sender dette Stikbrev til Forlaget, så nåer det Dem vel nok.

Deres hengivne
H. Pontoppidan