Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kandestederne. 24. september 1909

raa og ukultiverede Folk

Kandestederne 24/9 - 09
pr. Hulsig.

Kære Henrik Pontoppidan!

Saa er det snart slut med mit Ophold her og den første Oktober flytter vi til Byen igen! Det er saamæn ogsaa ved at blive paa Tide for mit Vedkommende.

Jeg giver Dem ret i hvad De en Gang sae, at jeg var for ung endnu til at slaa mig ned herude!

Her er smukt og jeg føler mig hjemme her.

Trods Sommeren har været ustadig og alfor ustadigsparsomt med Sol, saa har dog dette Halvaar baaret baade nyt og meget skønt til Huse – og til mit Sind.

Men selvom jeg havde købt 2 Sted og Jord her, jeg maatte sprænge det nu og tage herfra.

For jeg er ikke Bonde – og skulde jeg leve mit Liv mellem Bønder vilde de magtstjæle mig, udnytte mig og paa en gavnløs Maade lægge Beslag paa alle mine Kræfter for blot at klare mig i deres nøgne og haardhaandede Kamp for Tilværelsen. Der kommer ikke en Bonde inden for min Dør uden han straks siger mig alt. Og jo magere hans Jord er jo mere Nid lægger den i hans Sjæl!

Deres Følelser omfatter kun det som svarer sig bedst –

Her i Kandestederne ligger kun fire Gaarde, lige op af hinanden, og jeg forsikkrer 3 Dem for at der er mere Strid mellem denne Halvesnes Mensker end der er i en hel By!

Og netop paa dette Omraade tror jeg, mit Ophold her har været mig rigest!

For noget mere raa og ukultiverede Folk, har jeg aldrig levet blandt før –

At de ikke tager Øksen og begaar Drab eller brænder hinanden inde, er det eneste jeg ikke forstaar! Derimod graver de Huller paa Vejen for at Naboen kan knække Halsen – eller søger at køre hinandens Børn ned! –

Ja, jeg kommer sandelig til at skrive en Bog om "Jord"1, Grundstoffet i den menneskelige Sjæl! –

Jeg har vel fortalt Dem om at jeg arbejder paa nogle "Historier om Mennesker og Dyr". Men jeg faar dem vist 4 ikke alle færdige saa de kan komme ud inden Jul.

Jeg har fire færdige – men mangle[r] to endnu, og det tilmed de største!

Bogen skal have Hovedtitlen "Naturen".

Saa har jeg skrevet et surt Digt: Til de sønderjyske Bønder!

Og ellers strejfet om her ved Havet som det nu en Gang er min Lyst!

Jeg haaber De har det godt og er ved godt Helbred!

A propos: Fedekalven er endnu hverken købt eller slagtet –

Med hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] "Jord": Bogen kom til at hedde Af Jordens Slægt og udkom i 1910. tilbage