Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
21. marts 1909

den ønskede Anbefaling

21/3 09.

Kære Hr. Søiberg!

Hermed den ønskede Anbefaling1. Til Lykke med Giftermålet2, og venlige Hilsner.

Deres
H. Pontoppidan

 
[1] Anbefaling: kendes ikke. tilbage
[2] Giftermålet: Søiberg blev 19.3.1909 borgerligt viet i Kbh. til Inger Marie Jensen Ipsen, født 18.7.1886. Søiberg var udtrådt af Folkekirken 30.1.1909. tilbage