Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Halls Allé 13. 5. marts 1909

føre en Samtale


[påtegnet (af KB?):] 5/3 09
Halls Alle 131

Jeg har været syg og er idag for første Gang lidt oppe. Derfor har De ikke hørt fra mig. Når jeg bliver rask nok til at føre en Samtale, skal jeg lade Dem det vide. – Tak for Brevet2. Fik De så Legatet3

Deres hengv.
H. Pontoppidan

 
[1] brevkort adresseret til "Forfatteren / Hr. Harry Søiberg / Gunløgsgade 15, 3. / C."; poststemplet: "Kjøbenhavn 5.3.09. 3-4 E" og "Kjøbenhavn 6. OMB 5.3.09". tilbage
[2] Brevet: kendes ikke. tilbage
[3] Legatet: HS fik i 1908 Carl Møllers Humoristlegat der årligt uddeltes "til en fortrinsvis humoristisk Forfatter under 30 Aar". tilbage