Henrik Pontoppidan til Harald Schiller
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. november 1937

i det hele bleven gammel


6.11.37.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. Dr. Harald Schiller!

Ved min Hjemkomst fandt jeg Deres Seddel og beklager dybt, at Doktoren havde gjort den lange Tur herud forgæves. I den kommende Uge vil jeg være herhjemme, nårsomhelst det kan passe Doktoren at komme; blot beder jeg om, at der forinden må blive givet min Husbestyrerinde en Besked derom pr. Telefon (Ordrup, 2766). Selv kan jeg desværre ikke 2 tale – eller rettere høre – i Telefon, og er i det hele bleven gammel.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan