Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 2. december 1937

det intressanta samtalet

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
H.S./WL.
Malmö den 2/12 1937.

[maskinskrevet] Herr Dr. Henrik Pontoppidan,
Charlottenlund.

Ärade Herr Doktor!

Härmed ber jag att få sända Eder mitt varma tack för det förtjusande fotografiet. Det skall bli ett kärt och varaktigt minne av det intressanta samtalet nu senast hos Eder.

Jag vet inte om Ni lagt märke till en liten artikel1, som jag skrivit om Eder. Om ej, kanske jag får skicka den?

Med de hjärtligaste hälsningar förblir jag städse

Doktorns tacksamt tillgivne
Harald Schiller

 
[1] liten artikel: Sydsvenska Dagbladet Snällposten 14.11.1937. tilbage