Henrik Pontoppidan til Harald Rue
Sendt fra Svendborg. 27. marts 1928

selv ved Lejlighed et Bidrag

27.3.281

Hr. Magister Harald Rue!

Jeg er for Tiden ikke i mit Hjem, og må derfor indskrænke mig til at√ sende Dem en Hilsen med Tak for Deres oplysende Afhandling2 i "Danske Studier". Jeg er nu heller ikke ganske enig med Dem i, at Tiden allerede er kommen til en retfærdig Bedømmelse af den Indflydelse, Georg Brandes' Geni (og hans Mangler) har haft på den nulevende Generation. Men et Materiale kan naturligvis 2 samles, og måske giver jeg selv ved Lejlighed et Bidrag hertil.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til "Hr. Magister Harald Rue / Odensegade 20 / København Ø"; poststemplet "Svendborg 27.3.28". tilbage
[2] Afhandling: "Lidt om Gennembrudet i Georg Brandes' Udvikling", Danske Studier, 1927. tilbage