Henrik Pontoppidan til Harald Rue
Sendt fra Svendborg. 31. oktober 1927

den smukke Bog


31.10.27.
f.T. Svendborg

Forfatteren
Hr. Cand. Harald Rue!

En hjertelig Tak for Tilsendelsen af den smukke Bog1.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: muligvis Chr. Winther: Hjortens Flugt, Træsnit (1927), udgivet af Harald Rue med tegninger af Valdemar Andersen. tilbage