Henrik Pontoppidan til Carl Roos
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 17. oktober 1937

ret optaget af Nietzsche

Holmegårdsvej 2.
Chl.
17 Oktb. 37.

Hr. Professor Dr. Roos!

Det var en stor og glædelig Overraskelse for mig at modtage Deres Nietzsche-Bog1, og jeg bringer Dem hermed min oprigtige Tak både for den elskværdige Tilsendelse og for det Udbytte jeg har haft af den. Jeg kan godt sige, at ingen Bog længe har beriget mig som denne. Jeg var en Gang ganske rigtigt ret optaget af Nietzsche, har vistnok også læst det meste af, hvad han har skrevet; men jeg stødtes af de mange Selvmodsigelser, jeg fandt hos ham, og som jeg ikke kunde forlige med det Billede, jeg havde dannet mig af ham gennem hans Skrifter. Nu har Deres Bog løst Gåden for mig, og jeg forstår, at det var et Fantasibillede, jeg havde formet mig af ham. Jeg har den Undskyldning for mit Fejlsyn, at de mange private Meddelelser, der nu har kastet Lys over hans Personlighed, ikke den Gang forelå for Offenligheden, – og for Resten har jeg i Mellemtiden også været engageret andet Sted.

De vil sikkert derfor forstå, Hr. Professor, hvor værdifuld Deres Bog også af den Grund har været mig, og jeg gentager min Tak for god Belæring.

Deres ærbødige
H.Pontoppidan

 
[1] Nietzsche-bog: "Nietzsches Empedokles-Fragmenter. Introduktion og Fortolkning" i Festskrift udgivet af Københavns Universitet, 1937, 121 s. tilbage