Carl Roos til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksberg. 10. oktober 1937

gammel Interesse for Nietzsche

Sylows Allé 19
19 10/X 371

Hr. Henrik Pontoppidan!

Ved et Tilfælde erfarer jeg, at De har en gammel Interesse for Nietzsche.

Saaledes foranlediget er jeg saa fri at tilsende Dem en lille Afhandling2 jeg har skrevet om ham. Jeg beder Dem modtage den som et beskedent Udtryk for Tak for hvad jeg skylder Deres Bøger lige til de sidste to Erindringsbøger.

Deres ærbødige
Carl Roos

 
[1] skrivemåden skal forstås således: "19" = århundredet, "10" = datoen, "X" = måneden, "37" = årstallet. tilbage
[2] Nietzsche-bog: "Nietzsches Empedokles-Fragmenter. Introduktion og Fortolkning" i Festskrift udgivet af Københavns Universitet, 1937, 121 s. tilbage