Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hillerød. 29. februar 1908

Bægeret med i din Udstilling

[29.2.19081]

Kære Ven!

Jeg har i dette Øjeblik modtaget en tom Kasse fra Kunstindustrimusæet. Der fulgte intet Brev med; men jeg formoder, at det er Bægeret, som du ønsker med i din Udstilling. Jeg har derfor allerede sendt det. Vi ligger i Opbrud, og der er ikke Tid til at afvente nærmere Besked. Men jeg har vist ikke taget fejl i min Formodning. – Vi ses snart!

Mange Hilsner.

Din hengv.
H. P.

 
[1] brevkort adresseret til: "Maleren / Hr. Johan Rohde. / Nybrogade 12 / København K."; poststemplet "Frederiksborg 29.2.08" og "Kjøbenhavn 8 OMB 29 2 08". tilbage