Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hillerød. 21. februar 1903

imponerende Stol

21d Febr. 1902. [21.2.19031] Hillerød

Kære Ven!

Så glæder vi os til at se din Søster2 og dig på Torsdag (d. 26d) Klk 5. Her er ikke Selskab; kun Rektor Hudes3 kommer her.

Alle Taksigelser for den imponerende Stol gemmer jeg til da; ligeså den enkelte lille Indvending, jeg har at gøre mod den.

Hilsner herfra

din
H. P.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Maleren Hr. Johan Rohde / Silkegade 13 / København. K."; poststemplet "…22.2…" og "Kjøbenhavn 1 Omb 23.2.03". – HP flyttede først til Hillerød i oktober 1902, så årstallet er en fejlskrivning. Det rigtige år er 1903, jf. poststemplet og angivelsen torsdag d. 26.2., der udelukker de følgende år, hvor HP også boede i Hillerød. tilbage
[2] din Søster: den ugifte Agathe Rohde (1863-1952). tilbage
[3] Rektor Hudes: Karl von der Hude (1860-1936), klassisk filolog, rektor ved Frederiksborg Statsskole siden 1902, gift med fil. kand. Wilhelmina Fredrika Margaretha Ohlson. tilbage