Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Rørvig. 8. september 1894

Velkommen her i enhver Henseende

Lørdag [8.9.18941] Rørvig
Nykøbing p. Sj.

Kære Ven!

Du er hjærtelig Velkommen her i enhver Henseende. På Kroen er der Værelser nok, og du vil dér træffe en Bekendt, nemlig Maleren Philipsen, der kom i Forgårs og bliver her en Månedstid. Vi selv boer i et Skipperhus lidt derfra (men spiser på Kroen)√ og har det godt. Den nemmeste og billigste Rejse hertil er med "Fiona"2 fra Kbhvn. Tirsdag Formiddag direkte til Nykøbing. Du kan da spasere hertil (en meget lille Mil) og få din Bagage hertil Dagen efter√ med en Fragtmand, som hver Onsdag tager til Nykøbing herfra; – eller du kan få Vogn herfra til at afhente dig, blot jeg får et Bud derom (Vognens Pris 3 Kr. Opholdet på Kroen 2½ Kr. daglig med Alt) – Med Hilsen fra os begge. Vi glæder os nu til at se dig på Tirsdag.3

din HP

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Maleren / Hr. Johan Rohde / Havnegade Nyhavn 22. / København / K."; poststemplet "Nykjøbing Sj. 9.9." og "K. OMB 1 10.9.94". tilbage
[2] "Fiona": DFDS-båden besejlede side 1891 ruten; det 170 fod lange skib var bygget 1890 på B&W og holdt sig i live til 1935. Kilde: Rørvigs natur og kulturhistorie. tilbage
[3] Torsdag [13.9.] skriver Johan Rohde til familien hjemme i København: "Boer her meget godt paa Kroen hvor ogsaa Philipsen boer og Pontoppidans spiser". Onsdag [19.9.] fortsætter han:

Kom som I ved herud for at gjøre Studier til et Portræt, da Modellen nu ikke kan sidde hele Dagen, gjort et lille Billede ved Siden af; begge Dele trækker Besøget længere ud end beregnet. Bliver sandsynligvis til i Dag 8 Dage, da vor lille Koloni nok bryder op. Vejret herligt og forfriskende efter et langt Byliv. Hyggelig Sammenhold med Philipsen og Pontoppidans. Ellers heldigvis ingen herude.

Citaterne fra Johan Rohdes breve er fra H.P. Rohde: "Tyrefægtningen i Rørvig". tilbage