Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Golling. 15. juli 1892

morsomt at se dig


15 Juli 92.
Adr. Kaufmann Stadelmann. Golling bei Salzburg.1

Kære Ven!

Tak for Brev og dobbelt Tak, fordi du for Alvor tænker på at kigge ind til os. Vi har længe talt om, hvor morsomt det vilde være at se dig her og i det hele komme sammen med dig. Golling er en lille Landsby 1 Times Jernbanekørsel syd for Salzburg; rejser du fra München√ til Italien over Triest, Venedig, går Vejen netop her forbi. Vi kan da hernede tale om, hvorvidt vi kan træffes også ved Florens. Vi har begge den største Lyst dertil.

Skulde du komme uanmeldt hertil, så spørg bare efter Kaufmann Stadelmann; men du må naturligvis give os Besked om din Ankomst, for at vi kan tage ordentlig imod dig og overhovedet være hjemme.

På Gensyn og venlige Hilsner fra os begge to.

Din gamle Ven
H. P.

[i venstre margin:] Kan du ikke smugle ½ ũ [pund] jævngod hollandsk Pibetobak herind når du kommer.

 
[1] postkort adresseret til: "Hr. Johan Rohde / Groote Oost 87. / Hoorn / Holland."; poststemplet "Golling 16/7 92" og "Hoorn 18 Jul 92 8-9 V". tilbage