Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Berlin. 22. december 1890

Tak for dit Venneråd


22/12 90.
Louisenstrasse 51
Qgb1. I
Berlin N.W.

Kære Rohde!

Du har vist ikke kunnet begribe, hvorfor du ikke har hørt fra mig – men jeg har ikke haft andet at meddele, end hvad du vil have læst i Bladene. Men hvad du dog ikke kan have læst i Bladene, er min Tak for dit Venneråd – jeg véd, at jeg aldrig forgæves henvender mig til dig, og at din Dom altid er klar og retfærdig.

Hvad Følgerne af min Erklæring vil blive, véd jeg endnu ikke. Jeg er parat til at tage hjem og overtage ethvert Ansvar, så snart man kalder på mig. Men endnu har ingen haft Bud efter mig, så jeg får vel Lov til at spise min Julegrød her 2 i Berlin. Jeg skulde ellers slet ikke have haft så meget imod at få en Sviptur til København – jeg længes efter at kigge op i Pilealléen og at√ snakke lidt med gamle Venner.

Ja, dette skal ikke være et Brev men en hastig Lap med "et Glædeligt Jul" ind ad Døren til dig og din Familje. Såsnart jeg hører noget nærmere om "Sagen", hører du igen fra mig.

Jeg har et Utal af Breve at skrive i denne Tid. Beklag mig!

Din Ven
Henrik P.

 
[1] Qgb: Quergebäude. tilbage