Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 9. marts 1883 (udateret)

en hjemlig Passiar med dig

Hjørlunde.
Fredag. [9.3.18831]

Kjære Rohde!

Du er en stor Knop! Jeg er dig meget taknemlig for de 30 Kr, som netop kom så belejligt som tænkes kunde. Men mere herom, når du kommer herud. Jeg længes efter dig – og så' allerede så småt ud efter dig forrige Lørdag Aften. Men nu vil jeg bede dig komme på Lørdag otte Dage (i Morgen 8 Dage). Til den Tid er jeg nemlig færdig med Bogen2, både Korrekturerne og Trykning – og før dette er sket har jeg ikke den Ro på mig, som jeg gjerne vilde have de Dage, vi er sammen. Muligvis har du nemlig tænkt på at tage herud nu på Søndag – (eller Lørdag mener jeg da), du er naturligvis også da meget velkommen; men jeg vil dog blot underrette dig om ovenstående.

Det er jo også en hel Evighed siden, vi sidst såes, og jeg glæder mig ved Tanken om en hjemlig Passiar med dig herude om alle Ting, som i denne Evighed er vederfaredes. Det er dog kun, når du kommer her, at jeg får en rigtig god gammeldags Aften med Pibe og Glas. Vi spiller nok undertiden en L'hombre herude, men noget grundtvigiansk. Men også mer herom, når du kommer herud. Holger er her og bliver til Påske3.

Mange Hilsner fra Marie (du véd ikke, hvor hun slog Hænderne sammen da de 30 Kr virkelig arriverede) og fra vor lille Karen

Din hengivne
Henrik.

 
[1] jf. brevet 19.3.1883. tilbage
[2] Bogen: antagelig Sandinge Menighed, der udkom 23.4.1883. tilbage
[3] Påske: påskedag var 25.3.1883. tilbage