Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Ravnsborg Tværgade 9, 1. sal. 9. april 1874 (udateret)

det groveste sagt om mig

Ravnsborg – Tværgade No 9 – 1
Torsdag [9.4.18741]

Kjære Johan!

Ja, jeg véd jo nok, at du ikke holder af Tobaksrøg, men du undskylder mig vel nok, at jeg alligevel sidder med Piben i Munden. Sådan en dejlig Trøster i Nøden; man har jo ingen Pige – derfor må man sætte et b i Stedet for et g. – Du takkes overordentlig for dit sidste Brev; det kan for Resten også nok være, at det varede en ordentlig Tid, inden du kunde bekvemme dig til at skrive, men jeg håber nu, at du for Fremtiden ikke vil lade Måneden gå hen inden du svarer på et Brev – du uforskammede Slyngel, din liderlig Skurk, din Tagrende, din Flæskeskinke, din Fiskefrikadelle, sådan et Skæpperær2, sådan en fedtet Translikker – o.s.v., tror du nu, du husker det? – Du er dog en Satan til Djævelunge, en Djævel til Satanunge, en Unge til Djævel-Satan og en Satan til unge Hr. Djævelx) – ja, du er det altsammen; finder du det måske ikke uforskammet, trandunkeagtigt, væmmeligt og spanskflueplasteragurkesalatthevandsknægtetoddysortepølseagtigt at sjofle mig på den Måde, idet du, endskjønt jeg har sendt dig mit Billede, ikke sender mig dit, men lader det stå hen med, at jeg jo altid kan få det; jeg vil dog meget indstændig bede dig om ufortøvet med næste Brev, at sende mig dit Billede; gjør du ikke det, så skal også den "lille Mand" komme efter dig. Men alvorlig talt, så må du endelig sé at få dig fotograferet, jeg længes så voldsomt efter det, og jeg bliver ved at plage dig for det, til jeg får det.

Forenings-Fataliteterne gider jeg snart ikke tale mere om, da jeg for et Par Dage siden skrev en lang Epistel til Fikke derom. Kun Hobro-Turen3 håber jeg også på at få beskrevet af dig, sét fra dit Standpunkt. Gemytlig har det naturligvis nok været, hvem der bare havde været med, men man må jo holde sig til Sommer. Jeg har naturligvis en vældig Mængde at bestille, og ikke med andet at bestille end med Mathematik. Jeg håber da ikke, at der er det Mindste i, hvad Ch. Pind siger, at jeg går og bliver så tør og kjedelig og melankolsk af al den Mængde Mathematik, for det var jo rigtignok noget, jeg meget nødig vilde være. Jeg vil derfor stadig på det bestemteste benægte, hvad Fikke skrev om mig i min Karakteristik, at jeg tidt gik og var 2 underlig melantrist; det er det groveste, der er bleven sagt om mig endnu.

Du skriver om dit Brint-Apparat4, ja, jeg husker jo nok den Tid, da vi to gik og makkede med dette Destillerapparat5, det var såmænd ikke fordi det var så dårligt, men vi manglede Penge til at få det ordentligt gjennemført. Det står såmænd i den gamle Skikkelse oppe på min Reol på min gamle Bule. Du skulde virkelig gå op og tage det, for du kan snart få det sat i en udmærket Stand igjen, der mangler blot en Tilgydningstragt, den der er er nemlig altfor smal og lav. Så vidt jeg husker, så ligger der også på den samme Reol noget som tilhører dig allene, nemlig dine Redskaber til at lodde sammen med. Du skulde som sagt gå op og tage de Ting. – Du skriver også, at du gjerne vilde have "Bertran de Borneo6" og "Palmeviften"; dem kan jeg uheldigvis ikke skaffe dig, da den Tid er forbi, da de blev solgte i Studenterforeningen.

I Tirsdags kom Chr Pind fra her til igjen efter at have tilbragt Påsken hjemme7. Den Idiot har ikke en Gang været [i] Randers, og kunde derfor ikke fortælle det mindste derfra. Nu rejser jo snart hele Familien til Schweitz.

Ja, som sagt, jeg har ikke megen Tid, derfor vil jeg slutte. Hils Fikke8, Volle9 og alle Valhalensere; hils alle de randrusianske Skjønheder.

Din hengivne Ven
H

Du vil vel nok være så god, at give Hans Peter*) vedlagte Brev, så at det så snart som mulig kan komme i Vedkommendes Hænder.
*) eller en anden Præstegården henhørende10.

[HPs fodnote side 1:]
x) og din Djævel til unge Herr Slagtermester Satan11.

 
[1] Påskesøndag faldt 5.4. Brevet dateret i henhold til oplysningen om Chr. Pind, der er kommet tilbage fra påskeferie. tilbage
[2] Skæpperær skældsord om en person, især blandt søfolk. (ODS). tilbage
[3] Hobro-Turen: faldt iflg. Valhal-protokollen sted 31.3.-1.4. tilbage
[4] Brint-Apparat et såkaldt Kipp-apparat (af glas) til fremstilling af brint ved indvirkning af (kold) saltsyre på zinkspåner. tilbage
[5] Destillerapparat: formentlig til eksperimenter med fremstilling af hjemmebrændt spiritus. tilbage
[6] Bertran de Borneo: Bertram de Borneo, et indisk Eventyr i Billeder, 1874, 8 sider. tilbage
[7] hjemme: Christen Pinds forældre beboede gården Tustrup i Hørning sogn. tilbage
[8] Fikke: Frederik Jacobsen. tilbage
[9] Volle: Valdemar Thorup. tilbage
[10] Præstegården henhørende: Hans Peter går, som Johan Rohde, i latinskolen og kan bringe HPs brev til familien med hjem. tilbage
[11] unge Herr Slagtermester Satan: antagelig et rimende øgenavn til den jødiske slagtermester Abraham Nathansen (1813-83) i Randers. Han var søn af den ældre slagtermester Nathan Nathansen (1784-1879) i Randers og i øvrigt farbror til forfatteren Henri Nathansen. tilbage