Henrik Pontoppidan til Ása Rohde
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 7. februar 1933

denne slemme Influenza-tid


7.2.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Fru Rohde!

En Dame1, der står Fru Ellen Hørup nær, har spurgt mig, om jeg ikke kunde skaffe hende Gabrieles Adresse. Fru Ellen Hørup bor nemlig for Tiden i Genève. Dersom De tror, at Gabriele vil bryde sig om at træffe hende, kunde De måske gøre mig den Tjeneste at sende mig Adressen bagpå et Brevkort. I modsat Fald behøver De slet 2 ikke at svare.

Hvordan mon det går Dem og Familjen i denne slemme Influenza-tid? Jeg selv går med et eller andet i Kroppen; men jeg véd endnu ikke rigtig, hvad det er.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Dame: sandsynligvis Dina Lea. tilbage