Henrik Pontoppidan til Valdemar Rørdam
30. juli 1932

Tænkte på Dem

[30.7.19321]

Tak for Hilsenen! Passerede forleden Ondløse2, og to Dage efter Fanefjord3. Tænkte altså på Dem med Taknemlighed.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] postkort med motiv: "Møens Klint. Taleren"; adresseret til: "Forfatteren / Hr. Valdemar Rørdam / Birkerød", omadresseret til "Amtmand Refslund Thomsen / Aabenraa"; poststemplet: "København 30 Juli 1932 2300" og "Birkerød 2.8.32". tilbage
[2] Ondløse: Undløse, sogn i Holbæk amt, hvor Rørdams far var præst 1884-93. Rørdam skrev i 1910 digtet "Ondløse" i samlingen Luft og Land. tilbage
[3] Fanefjord: sogn på Møn, hvor Rørdams far var præst 1893-1911. Pontoppidan har antagelig været med på biltur fra Rørvig til Møn med sin datter og svigersøn, hvilket kunne forklare at de har passeret Undløse. tilbage