Henrik Pontoppidan til Valdemar Rørdam
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 5. januar 1932

bedst på Tomandshånd


5. Jan. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.1

Kære Vald. Rørdam!

Jeg var borte hele Julen (hos min Familje på Bispebjerg Hospital), og ved min Hjemkomst fandt jeg her Deres venlige Nytårshilsen. Ja, det er længe siden, vi har set hinanden, og det glæder mig, at der nu er Udsigt til et2 snarligt Genmøde. Jeg har så nogenlunde genvundet min Førlighed; men langt udenfor min Stuedør vil Benene ikke bære mig, og jeg har Møje med at komme op i en Vogn. Dog, kan jeg klare 2 mig, til det igen bliver Sommer, kommer jeg nok helt til Hægterne. Og jeg synes jo stadig, at jeg endnu har lidt at gøre med min slidte Pen, om ikke for Dagen idag, så for i Morgen og Overmorgen.

På Gensyn altså! Og Tak for Hilsenen! – På Fredag er jeg optaget, og dersom De ikke bryder Dem om at træffe Andersen-Nexø, der har meldt sit Besøg her i den nærmeste Fremtid, vil jeg foreslå Dem at vente til næste Uge og eller sikre Dem fri Bane ved at ringe hertil (Ordrup 2766). Vi taler dog bedst sammen på Tomandshånd, også fordi ingen af os hører så skarpt mere.

Min ærbødige Hilsen til Fruen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] med konvolut adresseret til: "Forfatteren / Hr. Vald. Rørdam / Fuglebakken. / Birkerød"; poststemplet: "Charlottenlund 6 Jan. 1932 1100". tilbage
[2] et < en tilbage