Henrik Pontoppidan til C. Reiffenstein-Hansen
Sendt fra Hillerød. 31. august 1905

min naturlige Højde

Hillerød
31. Avg. 1905.

Hr. Reiffenstein-Hansen!

Tak for de modtagne Billeder, hvoraf de store er ypperlige. Fra min Kone bringer jeg det Forslag, at det bliver det Billede, hvorpå jeg læser1, som benyttes i "Hver 8d Dag"; men for begge Billedernes Vedkommende gælder det vistnok, at de bør afskæres noget højere oppe, så man ikke ser så meget af Benene, – jeg får da min naturlige Højde.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] understregningen er muligvis brevmodtagerens; originalen er ikke set (endnu). tilbage
[2] Reiffenstein-Hansen: Johan Carl Gotthilf R.-H. (1861-1933) var exam.jur., telegrafist, oversætter og amatørfotograf. Se Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med 1920, 1986. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage