Henrik Pontoppidan til Karen Pontoppidan
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 30. juli 1937

Fødselsdagens Forløb

30.7.37. Holmegårdsvej 2. Chl.

Kære Karen!

Du burde forlængst have haft min Tak for din smukke og morsomme Fødselsdagsgave og for alt det andet – Brev, Telegram etc. – hvormed du og dine glædede mig på min 80 Årsdag. Men jeg√ har i den forløbne Uge været nær ved at segne under det. Af din Mor må du vistnok have hørt, at jeg langtfra var den eneste, der havde Glæde og Morskab af dit originale Påfund. Albummet gik fra Hånd til Hånd og blev beundret af alle. At jeg selv var glad for det, behøver jeg vist ikke at forsikre.

Om Fødselsdagens Forløb i det hele har du vel også nok hørt. Jeg tror, at Skovfrokosten ude på Fortunen var helt vellykket. Jeg har mange Hilsner til dig fra Faster Lis1 og Tante Louise2, der begge var med. Af din Mor hørte jeg meget om den lille Henriks Skønhed. Kys ham og hvisk ham i Øret, at jeg er stolt af 2 at være et sådant Vidunders Oldefar. Hils også din Mand, og vær selv kærligt hilset af din gamle

Morfar.

 
[1] Faster Lis: Elisabeth Ostenfeld , f. Pontoppidan (1868-1959), HPs yngste søster. tilbage
[2] Tante Louise: Luise Pontoppidan, f. Schmidt (1863-1940), enke efter Hans Peter Pontoppidan. Med var så ikke 1) Knud Børges "enke" Johanne, f. Segelcke, der først døde i 1946; men de var vist om ikke fraskilt, så adskilt flere år før KB døde i 1916 og 2) Eriks enke, Johanne, f. Hansen, der først døde i 1940. tilbage