Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Fredensborg. 11. december 1893

den tredie og sidste Del

Fredensborg.
den 11te Decb 93.

Kære Hr. Philipsen!

Det lakker nu mod Nytår, og for ikke at profanere Julen med Forretninger foretrækker jeg allerede nu at forespørge Dem, hvorledes vort pekuniære Forhold skal ordnes for det kommende År. Af de 4000 Kr, jeg i indeværende År har fået af Dem, har jeg tilbagebetalt c de halvtredie tusinde; der er altså en Rest af c 1500 Kr, for hvilke De dog har et Ækvivalent i forskellige Krøniker og Småfortællinger, som i Årenes Løb er blevne offentliggjorte 2 i Tidsskrifter o.s.v, og af hvilke vi jo i det kommende År kunde foranstalte en Samling udgivet. Forøvrigt har jeg jo den tredie og sidste Del1 af "Muld" – "Det forjættede Land" at byde på i 1894, enten det nu bliver som Forårs- eller Julebog.

Mit Spørgsmål er altså, om De vil indgå på de samme Betingelser for 1894 som for 1893: at forstrække mig med tusinde Kroner pr. Kvartal. Rimeligvis har De nu kunnet danne Dem et bestemtere√ Skøn over, hvorledes Salget af mine sidste Bøger har været, hvormeget de altså tør risikere; og nu vil De jo nok være så god ikke at 3 lade mig vente for længe med Svaret, da jeg jo – som De kan tænke – er længselsfuld efter at vide, hvorledes jeg egentlig er stillet. Jeg må sørge for i Tide at træffe mine Dispositioner, da den 1st Januar melder sig med mange Krav.

En venlig Hilsen

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] tredie og sidste Del: d.v.s. Dommens Dag, der dog først udkom i november 1895. tilbage