Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Fredensborg. 3. november 1893

begrædelsesværdige Anmeldelser

Fredensborg.
Den 3die Novb 93.

Kære Hr. Philipsen!

Dette er egentlig et Brev lige så meget fra min Kone som fra mig selv. Vi er nemlig begge meget kede af, at vi er forhindrede fra at komme ind og hilse på Dem og Deres Familje og Grunden hertil er temmelig trist. Min Kone ligger nemlig syg og vil ikke være oven Senge i den første Månedstid; hun har forslæbet sig ved Efterårsrengøring og må hårdt bøde for sin Ubesindighed. Forleden (for 2 en Ugestid siden) tog vi ind til Kbhvn. blandt andet for at gøre en Visit i Jernbanegade 6; men allerede på Vejen blev hun syg og nu ligger hun derinde hos sin Moder uden at måtte røre sig eller røres i tre Uger. Det er hårdt for hende! Hun har bedet mig at skrive Dem dette til og bringe Deres Familje hendes Hilsen, til hvilken jeg nu føjer min egen.

Forøvrigt har jeg intet at tilføje. Som Forlægger af "Minder" har jeg næppe Grund til at misunde Dem. Da jeg forleden var i Kbhvn så' jeg en Anmeldelse i "Avisen". Den var såre begrædelsesværdig. – Men Bogen er nu 3 meget pæn alligevel.

De skal ikke ulejlige Dem med at sende mig nogen Anmeldelser. Kun "Politikens" vil jeg gærne se, og jeg holder ikke selv Bladet.

En venlig Hilsen fra

Deres hengv.
H. Pontoppidan.