Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Hellebæk. 8. september 1891

Sandheden i Ansigtet

Tirsdag.1 Hellebæk.

Kære Hr. Philipsen!

Jeg havde håbet som Svar på Deres Brev2 at kunne sende Dem Manuskriptet til 4de Bog; men jeg må vente dermed et Par Dage endnu. Fjerde Bog behandler nærmest den Baggrund, hvorpå Handlingen spiller. Første Kapitel foregår i Købmandens Bod. Det er Søndag Morgen, Butikken er fuld af Folk (Vejlbyfolk) og i Spænding venter man, hvad Dagen skal bringe. Provsten skal tale i Skibberup Kirke, og man venter en Demonstration fra Skibberuppernes Side til Fordel for Kapellanen, der er afsat. Scenen i Boden ender med, at man ser Provsten køre til Kirken uden for på Vejen. Smeltende varm Solskinsdag i Junis Begyndelse. Andet Kap. foregår ved og i Skibberups ensomt liggende Kirke, før Gudstjenesten begynder er hele Skibberups Befolkning samlet på den øde Kirkegaard i Bevægelse som på en Markedsplads. Provsten kommer, Gudstjenesten begynder. Provsten har netop betrådt Prækestolen, 2 da Bispen – ubemærket af Provsten – træder ind. Stor Bestyrtelse i Menigheden. De næste Kapitler handler om Kapellanen, der allerede er begyndt sit Bondeliv og blandt andet ses beskæftiget med – iført Lærreds Kittel og Træsko – at fodre Køer, muge under dem, køre Gødningen ud på Møddingen. Højskoleforstanderen fra Sandinge ankommer. I senere Kapitler er der Samtaler mellem Bispen, Provstefamilien (i Præstegårdshaven) og en Samtale mellem Bispen og Kapellanen (på en Spaseretur i Egnen).

Ja, mere er det vanskeligt for mig at sige i to Ord.

——3

Jeg har fået nogle Bekymringer for, at Læserne skal være noget i Uvidenhed om den Tid, Talen i Bogen er om, eller i hvert Fald for sent komme til Klarhed derover. Var det mon ikke rigtigst at give dem Sandheden i Ansigtet lige strax? Det kan endnu lade sig gøre, i Fald første Ark ikke er trykt. Dersom De synes det, og Forandring overhovedet er mulig, vilde jeg gærne, at 1st Kap. 3 begyndte som på medfølgende Blad angivet.

Jeg har i 1st Ark og 4d Ark (som heller ikke er trykt) fundet et Par Tryk- eller Skrivefejl, som måske samtidigt kunde blive rettede. Jeg sætter også disse to Rettelser på medfølgende Blad.

For Resten skal De snart høre fra mig igen.

Deres forbundne
H Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet til 8.9.1891. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] herfra og brevet ud er teksten overstreget med et svagt kryds. tilbage