Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Strøby pr. Klippinge. 5. august 1891

ser sit Manuskript på Tryk


5/8 91
Strøby
pr. Klippinge.

Kære Hr. Philipsen!

Tak for Pengene; De må ikke undre Dem over først nu at modtage Kvittering. Klippinge er nemlig kun et Brevsamlingssted, der kun besørger Værdier indtil 100 Kr; jeg har derfor måttet skaffe mig Brevet fra Storeheddinge og det har taget et Par Dage.

At Trykkeriet beklager sig, forbavser mig ikke. Endnu har jeg ikke truffet det Trykkeri, der ikke føler sig forurettet. Med Hensyn til Manuskript skal jeg bemærke, 2 at vi i vor Samtale blev enige om en Trykkeri-Hastighed af c 10 Ark om Måneden. Det er ikke meget mere end en halv Måned siden, at Sætningen begyndte; og da jeg i den Tid har indleveret godt og vel 14 Ark Manuskript, mener jeg at have indfriet mit Løfte fuldt ud. Med andre Ord: man kan også gøre en Skælm Uret.

Måske kan Trykkeriet med Berettigelse føle sig lidt gnaven over, at første Korr. ikke bliver besørget hurtigere fra min Hånd; men derved er intet at gøre, da den fra mig skal sendes til Holst og fra ham tilbage til mig og først da kan afgå til Trykkeriet. 2d Korr. derimod besørges omgående.

3 De "mange" Rettelser i Korrekturen er der heller ikke noget at gøre ved. Jeg havde ganske vist troet at kunne undgå dem men finder det urimeligt at lade være med at rette, når jeg under Læsningen finder et mere rammende Udtryk – og når man ser sit Manuskript på Tryk, får man først den rette Fornemmelse af, hvorledes det enkelte Ord virker.

Med venlige Hilsner

Deres forbundne
H Pontoppidan

Jeg indsendte i Mandags Manuskript til Trykkeriet. Jeg havde jo den Gang ikke modtaget Deres Brev. For Fremtiden sender jeg altså til Dem.