Henrik Pontoppidan til Edith Philipp f. Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 10. marts 1905

Skyld og Dække

Frederiksborg
10d Marts 1905.

Frk. Edith Brandes!

Jeg har idag modtaget en elskværdig Påmindelse om at indfri et Krav, De længe har lagt på mig. Jeg husker godt, at jeg engang var så ubeskeden at sikre mig en Side af Deres berømte Album i den Hensigt ved Lejlighed at forsyne den med en eller anden gylden Leveregel, en faderlig Formaning eller bare med en Artighed. Når jeg ikke gjorde det straks, skyldtes det rimeligvis Synet af de mange store Navne i Bogen; de har betaget mig Modet, måske også Smagen for smukke Talemåder – og forresten var jeg aldrig nogen Helt overfor 2 et ubeskrevet Stambogsblad.

De Linjer, jeg nu i så mange År har været Dem skyldig, må jo i Mellemtiden med Renter og Renters Rente være svulmet op til en hel Bog. Tillad mig da at afgøre min Gæld med medfølgende Hefte og dets Fortsættelse1. Skulde De føle Dem brøstholden derved, fordi De måske kunde mene, at der her pålagdes Dem en Forpligtelse til at læse Bogen, lover jeg Dem højt og helligt, at jeg aldrig skal udfritte Dem derom. Og for at den fatale Albumsside ikke vedblivende skal blamere mig med sin Tomhed, sender jeg her i Afskrift et Digt, som må tjene til foreløbig Skyld og Dække. Nogen gylden Leveregel for Dem har jeg nemlig endnu ikke fundet, til faderlige Formaninger føler jeg mig stadig ikke gammel nok, og en slet og ret 3 Artighed kan jeg ikke få mig til at sige Dem på så lang Afstand.

Tag da tiltakke med dette.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Hefte:Det drejer sig om de(t) første hefte(r) af Lykke-Pers samlede udgave der var udkommet 8. og 22.2. tilbage