Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 22. september 1938

vanskeligt ved at skrive

Holmegaardsvej d 22/9 1938

Hr Forfatter Poul Carit Andersen!

Hr Pontoppidan som for Tiden har lidt vanskeligt ved selv at skrive beder mig sende Dem en oprigtig Tak for de tilsendte smukke Billedhefter.

Deres ærbødige
K Larsen1.

 
[1] K Larsen: HPs husbestyrerinde. tilbage