Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
20. marts 1935

angående Fejlberg

20 Marts 35.1

Hr. Fuldmægtig Poul Carit Andersen!

Jeg har endnu slet ingen Bestemmelse taget m.H.t. Udgivelsen af "Drengeårs" Fortsættelse. Den Slags halvprivate Meddelelser er man jo aldrig forhippet på at få bragt til Torvs. "Drengeår" lå et Par År i min Pult, før min gamle Ven Galschiøt fik mig overtalt til at sende den ud i Bogform.

Kan ikke Dr. Rasmussen nøjes med at henvise til Deres Bog og det Brudstykke angående Fejlberg, der tilfældigvis findes dér? Det er ganske vist kun en enkelt af mit Manuskripts tre Sider om Fejlberg; […] Jeg stod ham i hans senere År ret nær. Vi boede en Tid begge på Frederiksberg, og da jeg flyttede fra Byen omkring Århundredskiftet, arvede han min Lejlighed i Bakkegårds Allé, hvor han vistnok døde.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert poststemplet 21.3.1935. tilbage