Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
18. marts 1935

Ludvig Feilberg

Til det nye store biografiske Leksikon, der redigeres af Magister Engelstoft, skal Dr.phil. S.V. Rasmussen1 skrive Artiklen om Ludvig Feilberg.

Paa det Ark af Deres Erindringer som Forfatteren var saa venlig at overlade mig til Gengivelse i Bibliografien paabegyndes netop en Karakteristik af Ludvig Feilberg og Dr. S.V. Rasmussen var meget interesseret i at der i Literaturfortegnelsen under Artiklen kunde henvises til Deres Udtalelser og Bedømmelse af Feilberg.

Nu er det jo noget vanskeligt at henvise til en Bog som ikke er udkommet […] kan Dr. Rasmussen henvise til Deres Erindringer 2. Del som udkommende i Løbet af 1935? – Ligeledes vilde vi gerne spørge om Artiklen fortsætter længere end til det næstfølgende Blad og om der eventuelt kan opgives nogen Titel.

 
[1] S.V. Rasmussen: Svend Valdemar Rasmussen (1884-1963), filosofisk hovedmedarbejder ved Dansk biografisk Leksikons 2. udgave, henviser hverken til HPs kommende bog eller til PCAs biografi i sin leksikonartikel om Ludvig Feilberg. tilbage