Henrik Pontoppidan til Arthur Palsbo
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 16. december 1936

ingen Betænkeligheder


16de Decb. 36.
Holmegårdsvej 2
Chl.

Hr. Amtsforvalter Palsbo!

Jeg nærer absolut ingen Betænkeligheder ved at overlade Dem sådanne Breve og Manuskripter, som De har Interesse af; men jeg har siden Sommer haft meget Besvær med mine Øjne og ikke været i Stand til at foretage den lovede Eftersøgning blandt mine opbevarede Papirer. Såsnart mit Syn bedres, skal jeg gøre Alvor af Sagen og sende Dem Meddelelse om Resultatet; men netop i Øjeblikket har jeg desværre ingen Grund til at håbe på hastig Bedring.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
H. Pontoppidan