Henrik Pontoppidan til Arthur Palsbo
Sendt fra Rørvig. 30. juli 1936

Breve fra fremragende Mænd


30.7.36.
f.T. Rørvig.

Hr. Amtsforvalter Palsbo!

Jeg har ganske vist i mine unge Dage ladet forskelligt trykke under mere end ét Navneskjul og Mærke; men Navnet Claus Nar kan jeg ikke vedkende mig. Dog kan jeg godt erindre det og også min Formodning om, at det var Edv. Brandes, der gemte sig bag det; men om Formodningen var rigtig, véd jeg intetsomhelst om.1

Deres venlige Tilbud om at overtage, hvad jeg endnu har liggende af Manuskripter o.lign, skal jeg selvfølgelig tage under Overvejelse. Meget er det nu ikke, jeg har. Jeg tilintetgjorde gerne mine Manuskripter, når de var bleven trykte. Men når jeg kommer tilbage til min Bopæl i Ordrup, skal jeg undersøge Sagen og da lade Dem vide, hvad jeg har. Jeg skulde dog tro, at mine egne Manuskripter har mindre Interesse end de Breve, jeg i Årenes Løb har modtaget fra fremragende Mænd, f. Eks. fra Georg Brandes, med hvem jeg længe stod i livlig Brevveksling.

Med venlige Hilsner!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks note: ifølge senere oplysninger af A. Palsbo viste "Claus Nar" sig at være Charles Kjerulf, hvis Haandskrift paafaldende ligner Pontoppidans. tilbage