Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
13. januar 1918

mens De ryger en Cigar

13.1.18.1

Kære Vilh. Østergård!

Tak for Deres Linjer idag og for Brev og Bog forleden. Jeg er hjemme hver Dag i denne Uge undtagen Mandag. Vilde Tirsdag passe Dem? Jeg tror, at vi kan blive færdige med vore Drøftelser, mens De ryger en Cigar. Jeg for mit Vedkommende har kun en enkelt Indvending at fremsætte. Ellers 2 finder jeg Deres Forslag til Forkortelser fuldt akceptable.

Hører jeg ikke fra Dem, har jeg altså den Fornøjelse at se Dem Klk 1½, Tirsdag.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brevkort adresseret til "Hr. Professor / Vilh. Østergård R. DM. / Fredensborg." Poststemplet: "Kjøbenhavn 13.1.18; 12-2 E." tilbage