Henrik Pontoppidan til Johannes Nordentoft
Sendt fra Snekkersten. 2. februar 1914

Snekkersten.
2.2.14.

Hr. Redaktør Nordentoft
Kbhvn.

Da De i "Hovedstaden" har givet Hr. Sognepræst Tomasson Plads for en Forespørgsel1 til mig, kan jeg vel gøre Regning på, at også medfølgende Svar vil finde Optagelse i Bladet. Jeg beder om, at det må blive trykt i førstkommende Nummer2, og da jeg ikke selv kan få Lejlighed til at læse Korrektur, må jeg håbe, at Redaktionen vil påtage sig Ulejligheden […]

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Forespørgsel: et indlæg i Hovedstaden 30.1.1914 fra Thordur Tomasson med kritik af foredraget Kirken og dens Mænd. tilbage
[2] førstkommende Nummer: HPs svar stod i bladet 4.2.1914. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage