Henrik Pontoppidan til L.C. Nielsen
Sendt fra Halls Allé 13. 18. februar 1909

Forretningsanliggender

Halls Alle 13
18/2 09.

Kære L.C. Nielsen!

Jeg kan ikke begribe, hvad det er for Breve fra mig til gamle Hegel, som De vil aftrykke. Jeg har næppe skrevet om andet end ligegyldige Forretningsanliggender. De skal have Tak, om De vil sende mig dem i Korrektur.

Kan De bruge medfølgende Kontrafej? 2 Det skriver sig fra Firserne. Men jeg vil gerne have det uskadt tilbage. Jeg har stjålet det fra min Kone.

De lever jo vel og skriver mange Vers. Deres Digt forleden til Mylius-Erichsens Mindefest greb mig om Hjertet. Det var stort og festligt og dog så fint og ømt i Tonen.

Lev fremdeles vel og skriv fremdeles mange smukke Vers til Glæde blandt andre for

Deres gamle Ven
H. Pontoppidan.