Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 20. september 1921

Kontakt med Paul Ernst

Overgaden n.V. 15
København
C.
20.9.21.

Kære Hr. Magister!

Dr. Paul Ernst tilskrev mig for nogen Tid siden1 for at fortælle, at han agtede sig til Stockholm og derfra til København, hvor han bl.a. også gerne vilde træffe mig. Jeg opholdt mig den Gang i Jylland og mente ikke at kunne være her i Byen på det Tidspunkt, han angav, hvorfor jeg opfordrede ham til at lægge sin Tilbagerejse over Silkeborg, hvor vi da kunde mødes. Herpaa svarede han, at det muligvis lod sig gøre, men opgav nu en anden, senere√ Tid for sit Ophold i København, nemlig fra d. 21d til 25d Septb. Da jeg nu er kommen hjem, 2 er det mig magtpåliggende at lade ham dette vide, hvilket jeg vil bede Dem være mig behjælpelig med, da De vistnok veed, om han er kommen eller endnu er i Stockholm. Trods min store Ubehjælpsomhed i det tyske Sprog går jeg meget nødig glip af dette Møde med en Mand, jeg sætter så højt. Gør mig derfor den Tjeneste at sende mig et Par Ord på et Kort, så jeg kan komme i Forbindelse med ham, først og fremmest for at forhindre, at han søger mig i Jylland.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] se brev 22.8.1921. tilbage