Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. januar 1941

Et Besøg

7de Jan. 41. Holmegårdsvej 2.
Chl.1

Kære Andersen-Nexø!

Oprigtig Tak for den smukke Nytårs-Hilsen2, som De glædede mig med. Vi har nu i en Række Dage haft et usædvanlig godt Vintervejr, og jeg gik her og håbede på, at De og Deres Hustru vilde benytte Lejligheden til at gøre Alvor af et Besøg her i Ordrup. Desværre er jeg ude af Stand til selv at høre i Telefon; men dersom det milde Vejr vedvarer, vil jeg tillade mig i Morgen at lade Frk. Larsen ringe Dem eller Deres Hustru op for mulig at få truffet en Aftale. Jeg er ganske vist stadig lidt skrøbelig og 2 har i længere Tid ikke kunnet gå ud; men inden Døre klarer jeg mig helt godt. I Håb om at få Dem og Deres Frue at se

Deres hengivne / H.Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / Stenløse / (Sjælland)". Poststemplet "Charlottenlund 7 JAN 1941; 1500". tilbage
[2] Nytårs-Hilsen: kendes ikke. tilbage