Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. december 1940

kærkomne Sukkermærker

12 Decb. 1940. Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund1

Kære Fru Andersen-Nexø!

Det var en prægtig Hilsen fra Stenløse, jeg modtog i Morges, prægtig ikke alene på Grund af de kærkomne Sukkermærker, der medfulgte, og som vil tillade os uden Skrupler at søde vor Julemad, men især på Grund af Løftet om, at De og Deres Mand en Dag vil trodse Vejr og Vind og glæde mig med et Besøg. Forhåbenlig vil De gøre Alvor deraf, inden Vinteren strenges. Jeg vil så gerne kunne byde Dem en godt 2 opvarmet Stue, og dermed kan det undertiden knibe. Dog, jeg skal bede flittigt til Vejrguderne og lade dem forstå, at det er to Hædersgæster, jeg anmoder om Beskyttelse for.

Deres oprigtig hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Fru J. Andersen-Nexø / Stenløse / (Sjælland)". Poststemplet "13 DECB 1940: 1500". tilbage