Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 1. marts 1935

hvad Vej Vinden blæste indenfor Demokratiet

1. Marts 35. Holmegårdsvej 2
Charlottenlund1

Kære Andersen-Nexø!

En Øjensvaghed, der har plaget mig hele Vinteren, har også forsinket min Tak til Dem for Brev og Bog2. Hvad den sidste angår, hvis russiske Part jeg mangler Forudsætninger for at forstå, endsige bedømme, så læste jeg forleden i selve Berlingske Aftenavis et Brev fra en kendt amerikansk Journalist, der netop havde været i Moskva på Professionens Vegne, og hans Skildring af Forholdene svarede temmelig godt til Deres. Han havde været der for nogle (fire-fem) År siden, under den første Femårs-Plan, og Fremskridtet fra da var i hans Øjne forbavsende. Det glædede mig ikke alene på det store russiske Folks Vegne, men også, fordi jeg tænkte√ på Dem, der har måttet høre ilde for "Schönfärberei" af Tilstandene derovre. Manden understreger naturligvis stærkt – og vel nok med nogen Grund – at uden Hjælp af den amerikanske og vesteuropæiske Kapital var en så hurtig Genrejsning ikke kommen i Stand. Men det russiske Folk har vel nok ydet sit dertil, skulde man tro. Hvad de hjemlige Forhold angår, så ved De, at mit 2 Syn på dem ret nøje falder sammen med Deres. Allerede for År tilbage mærkede jeg, hvad Vej Vinden blæste indenfor Demokratiet, hvad jeg jo også gav Udtryk for i mine Bøger fra den Gang3.

Jeg ønsker Dem og Deres Familje velkommen her til Kommunen, der for Resten ikke længer er det fredede Sted det tidligere var. De stråtækte små Huse er nu helt forsvundne og i deres Sted rejser sig, om ikke Skyskrabere, så dog Kolosser på mange Etager, som berøver i hvert Fald√ Ordrup sit før ganske landlige Præg.

Vil De hilse Deres Hustru fra mig. Det skulde glæde mig, om både hun og De fik Lyst til at kigge ind til mig. Jeg véd ganske vist ikke, hvor Snogegårdsvej er, måske er det helt henne i Kommunens vestlige Ende, men har De endnu Deres Bil, betyder det jo ikke noget.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / Snogegårdsvej 23 / Gentofte". Poststemplet "Charlottenlund 1 MAR 1935; 1800". tilbage
[2] Bog: pjecen Hænderne væk!, 1934. tilbage
[3] HP tænker på Mands Himmerig. tilbage