Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 11. juni 1934

forkaste den hele vesteuropæiske Kultur

11. Juni 34. Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Kære Andersen-Nexø!

For Tilsendelsen af Deres nye Bog1 har jeg så meget mere Grund til at være Dem taknemlig som De jo har ment at kunne forudsætte, at jeg ikke sidder inde med Betingelser for at kunne tilegne mig den med rigtig Forståelse. Hvad De grunder denne Antagelse på, står mig ikke ganske klart. Jeg var dog altid – som De selv – en folkelig Skribent, som også i min hele Livsførelse viste, i hvilke Dele af den store Befolkningsmasse jeg følte mig mest hjemme. Tidligere end måske nogen anden Literat af hjemlig Støbning har jeg været med til at forkaste den hele vesteuropæiske Kultur og dens Resultater. Men alligevel har De naturligvis Ret i, at min Indstilling til Livet og dets Fænomener er en anden end den, der har fået Udtryk i Deres Bog. I Rusland har jeg ganske vist ikke været. Jeg kender kun de nye Forhold dèr "vom Hörensagen2". Hvad der for Dem er bleven Virkelighed, er for mig, hvad man i Radiosproget kalder "Lydkulisser". Og som jeg ikke tror på de bibelske Mirakler, f.Eks. om Lazarus' Opvækkelse, sådan kan heller ingen få mig til at fæste 2 Lid til et Folks Genfødelse fra Torsdag til Lørdag eller Fortællinger om et Ørkenlands øjeblikkelige√ Omskabelse til et Paradis, hvor det flyder med Mælk og Honning.

Naturligvis har jeg alligevel læst Deres Skildring med dyb Interesse, og jeg takker Dem påny for den venlige Tilsendelse. Jeg håber, at De og Deres Familje lever vel i alle Måder. Selv bryder jeg nu op og tager på Landet, hvad jeg trænger til.

De venligste Hilsner på Falderebet!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: To Verdener. Tanker og Indtryk fra en Ruslandsrejse. tilbage
[2] vom Hörensagen: tysk vending; på dansk almindeligvis gengivet "von ...". tilbage