Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. december 1933

Derfor ingen skriftlig Hilsen til Julen


25.12.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.1

Kære Andersen-Nexø!

Det gør mig ondt, at De har fået Sygdom i Huset. Jeg havde glædet mig til at se Dem og Deres Hustru i "Mellemjulen", som De skrev. Derfor sendte jeg Dem ingen skriftlig Hilsen til Julen. Men nu lader det sig velsagtens ikke gøre lige i Øjeblikket, at De forlader Hjemmet. Skarlagensfeber er jo ikke i sig selv nogen slem Sygdom; men den kan vistnok have ret ubehagelige Følger, når der ikke passes godt på. Jeg synes, jeg erindrer noget sådant fra et Par af mine egne Børn. Men når nu den lille Mand er kommen over det værste, ser jeg Dem forhåbenlig. Siden jeg modtog Deres sidste – eller altså nu næstsidste Brev, har jeg tænkt på Dem med nogen Bekymring. Vi havde i 2 de√ Dage en ret kraftig Vinter, og De skrev bl.a. om den Foredragsrejse, De skulde ud på. Men De har altså ikke haft Men af den, heldigvis. Sidste År rejste De med Familje til Syden for at slippe for den nordiske Vinter, og den Gang udeblev den helt. I År har den vist Tænder et Par Gange; men måske bliver det derved.

Skulde vi nu ikke ses, før Året løber ud, tag da De og Deres Hustru mine bedste Ønsker for det kommende År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. M. Andersen-Nexø. / Skansebakken / Hillerød". Poststemplet "Charlottenlund 26 DECB 1933; 1800". tilbage