Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Halls Allé 13. 28. december 1909

vor Søn meget syg

Halls Alle 13
28/12 09.

Kære Andersen-Nexø!

Det var en morsom Julehilsen De og Deres Frue sendte os. Tak for den! Den vakte rigtignok vor Udlængsel, og netop i denne Jul har vi været særligt bundet, idet vor Søn har været meget syg og endnu ligger på Hospitalet. Vor sædvanlige Juleudflugt har vi måttet opgive; men Drengen fik vi Lov at beholde, og det er jo det vigtigste. Det tog sig en Tid ud, som skulde han bukke under.

Nu sender vi Dem og Deres de hjærteligste Hilsner til det nye År med Tak for Venskab i det forløbne.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.