Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 9. december 1909

glædet mig over Deres Form

Espergærde 9/12-09

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Artiklen med Deres smukke og kraftige Forsvar for Kunsten. Jeg er meget glad for den, paa egne Vegne og ogsaa paa Haandteringens. Jeg tænker vi alle vil vide Dem Tak for Deres rammende Tale; Literaturen herhjemme er længe nok blevet sjoflet – desværre har nogle af dens egne gaaet i Spidsen – vi trængte til Protest og netop af en Mand med Deres Avtoritet.

Jeg har igen glædet mig inderligt over Deres 2 Form. Vil De ikke oftere svinge Svøben? – her er saa meget der trænger til at fugtles ud af Templet. Og De har jo den lykkelige Haand, der baade kan slaa haardt og tage nænsomt. De burde oftere blande Dem i Dagens Debat; jeg tror De vilde faa den Glæde at se det gro rigt efter Dem.

Det gør mig ondt at høre, at De atter har Sygdom i Huset. Forhaabentlig er det kun forbigaaende – er det Fruen? Vi ønsker god Bedring, nu er Vejret jo smukt, rigtig egnet til at udrydde Forkølelsesbaciller. Her er vi alle raske.

Med venlig Hilsen fra Hjem til Hjem

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø