Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Pileallé 7. 9. januar 1889

En lille By

Pileallé 7.
[onsdag] 9/1 89.

Kjære Hr. Neergård!

Jeg læste sidst Korrekturen1 så hurtigt, at der også i denne er kommet enkelte Rettelser ... Kan der være Tale om at jeg kan få Fortsættelsen i Februar-Heftet?2 Egentlig skulde jeg vel have haft i det mindste 100 Kr for denne Del, men må jeg nu ikke, ifald Provinsredaktører skulde henvende sig til mig derom, give Tilladelse til Skitsens Afbenyttelse i deres Blade; jeg har jo haft Lov hertil med de andre Fortællinger der har været optaget i "Tilskueren".

Også håber jeg, at jeg må få 2 Friexpl af Januarheftet i Stedet for det ene, jeg plejer at få.

Jeg beder Dem undskylde, at jeg først i Dag sender Korr. tilbage, men jeg har været borte.

Deres ærb. forbundne
Henrik Pontoppidan

Manuskriptet bedes mig venligst tilbagesendt.

 
[1] Korrekturen: på "En lille By". tilbage
[2] i Februar-Heftet: En sådan kom ikke. tilbage