Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 30. november 1888

omgående Svar

30/11 88 Pileallé 7.
Fredriksberg I

Kjære Hr. Neergård!

Da jeg hverken i Går eller i Dag har hørt fra Dem, er jeg begyndt at ængste mig for, at det Manuskript1, jeg i Forgårs Aftes afsendte til Dem tillige med en Anmodning om at give mig omgående Svar på, om De ønskede at benytte det, ikke er kommen Dem i Hænde, idet jeg er kommen til at tænke på, at Brevet mulig kan have vejet over 50 Kv.[Kvint]. De bedes derfor venligst med første Post at sende mig to Linjer om, hvorvidt De har fået det i Hænde, og – dersom De har modtaget det – tillige enten en Anvisning på det angivne Honorar eller Manuskriptet tilbage, da Wisbechs Almanak, dersom De ikke ønsker at benytte det, har fået Løfte på det og i så Fald skal have det inden i Morgen, den 1ste.

Deres forbundne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Manuskript: "En lille By"? tilbage