Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. november 1934

mit ene Øje har udruget en Stær


22 Novb. 34.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Ven!

Det var en stor og meget glædelig Overraskelse at modtage en egenhændig forfattet Hilsen fra Dem. Jeg tager den som Tegn på, at De nu er på Bedringens og de gode Forsætters brede Kongevej, så Deres Venner snart kan gøre sig Håb om at se Dem igen. Her i Holmegården har De været oprigtig savnet, også af Frk. Larsen, der regelmæssigt har beklaget Deres Fraværelse, når hun har haft en krabat1 Bollesuppe at sætte på Bordet. Forøvrigt har jeg jo selv været dårlig næsten lige så længe som De, og er endnu ikke kommen til Hægterne. Jeg har gået omkring som en Lirekassemand med en sort Lap for det ene Øje, der viser sig at have udruget en Stær. Jeg kan derfor kun med stort Besvær læse og skrive, og måtte i Begyndelsen helt og holdent lade mig underholde af min Radio, hvad der som oftest er en mager Fornøjelse. Med det Arbejde, jeg havde tænkt at fuldføre i Galschiøts lille Havehus, er det derfor gået i Stå. Men den√ Ulykke kommer jeg nok over. Som sædvanlig vælter det jo ind med nye Bøger samtidig med Mortensgæssene, af hvilke 2 der nok også skal være ualmindelig mange i År, de fleste dog temmelig magre. Jeg har hidtil ikke været i Stand til at nyde synderligt af disse Juletidens Goder; men jeg glæder mig til en Gang at læse Marie Bregendahls Bog2 – den skal være så god.

Men nu vil Øjnene ikke mere denne Gang. Derfor blot denne lille Hilsen med gode Ønsker for Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] krabat: (dagl., især spøg.) fortrinlig; fortræffelig; udmærket; ogs. (om mad, drikke olgn.): stærk; kraftig. Se ODS. tilbage
[2] Bog: sandsynligvis romanen Holger Hauge og hans Hustru, der udkom i 2 bind 1934-35. tilbage